Disclaimer & Privacy Statement

Datum laatste wijziging: 10 september 2020

omslag administratie

Hoe gaat ingriddevries.nl om met gegevens en informatie?

Op de website ingriddevries.nl worden persoonsgegevens verwerkt door middel van het contactformulier. Ik hecht veel waarde aan privacy en ga daar zorgvuldig mee om. Hieronder beschrijf ik hoe ik omga met de gegevens op deze site en hoe ik vormgeef aan de inhoud.

Nederlands recht

Op dit Privacy Statement en het gebruik van deze website is het Nederlands recht van toepassing. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt dan ook in overeenstemming met de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving. Op het gebied van privacy geldt vooral de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactformulier ingriddevries.nl

De gegevens die op het contactformulier van Ingriddevries.nl worden ingevuld (naam, e-mail, onderwerp en het bericht), worden alleen gebruikt om jouw bericht te kunnen beantwoorden.

Verzamelen van gegevens

Vanuit ingriddevries.nl worden geen online gegevens verzameld. Het spreekt voor zich dat ik nooit gegevens verkoop aan derden.

Disclaimer

Ik besteed voortdurend zorg en aandacht aan de inhoud van ingriddevries.nl. De volledigheid, actualiteit en juistheid van de geboden informatie kan ik echter niet garanderen. Dit geldt voor alle content op ingriddevries.nl en voor alle websites waarnaar ik in mijn blogs verwijs. Ook kan ingriddevries.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop deze websites omgaan met jouw (persoons)gegevens.

Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals deze op ingriddevries.nl worden getoond, kunnen geen rechten worden ontleend. De gegevens op ingriddevries.nl kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Als je zelf verouderde of foutieve inhoud op deze site aantreft, stel ik het erg op prijs als je dat laat weten via het contactformulier.

Ingriddevries.nl sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de aangeboden informatie, in welke vorm dan ook.

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden aan ingriddevries.nl. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van ingriddevries.nl worden gedupliceerd / vermenigvuldigd.

Het is niet toegestaan om inhoud (teksten en afbeeldingen) van deze site te kopiëren, in welke vorm dan ook. Wil je een afbeelding of tekst gebruiken, neem dan contact met mij op.

Cookies

Ingriddevries.nl gebruikt slechts één cookie, bedoeld voor statistiek. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. Je hebt de mogelijkheid om de opties van de browser aan te passen zodat cookies worden geweigerd.

Veranderingen in het privacy- en cookiebeleid

Het kan noodzakelijk zijn om dit Privacy Statement te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct zichtbaar zijn op deze pagina. Om op de hoogte te blijven, is het aan te raden om regelmatig de informatie op deze pagina te lezen.

Groningen, 10 september 2020

Contact